Chào mừng Ưu đãi đầy đủ Điều khoản và Điều kiện

 • Chỉ dành cho người chơi vn88 mới. Từ 18 tuổi trở lên.
 • Phần thưởng sẽ được ghi có khi thanh toán cược đủ điều kiện.
 • Việc đặt cược đủ điều kiện phải được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký.
 • Chỉ những cược có tỷ lệ cược tối thiểu 4/5 (1,8) mới đủ điều kiện cho khuyến mãi này.
 • Cược đủ điều kiện phải là cược ít nhất £10.
 • Cược đủ điều kiện mỗi chiều phải có phần thắng tối thiểu £10; nếu không, các tiêu chí đủ điều kiện sẽ không được đáp ứng. Ví dụ. £5 E/W sẽ không đủ điều kiện cho khuyến mãi nhưng £10 E/W sẽ đủ điều kiện.
 • Người đặt cược được coi là một lần đặt cược hoặc một bộ tỷ lệ cược cho mỗi trận đấu.

Khi cược đủ điều kiện được giải quyết, cược miễn phí sẽ được thưởng gấp 3 lần £10. Sự phân chia sẽ như sau:

 • 1 x £10 Cược miễn phí đua ngựa (đơn + trở lên) (tỷ lệ cược tối thiểu 4/5 hoặc 1,8).
 • 1 x £10 Công cụ tạo cược miễn phí (tỷ lệ cược tối thiểu 3/1 hoặc 4,0) (Tối thiểu 3 lựa chọn).
 • 1 x £10 Cược bóng đá miễn phí (tỷ lệ cược tối thiểu 4/5 hoặc 1,8).
 • Cược miễn phí sẽ hết hạn bảy ngày sau khi được thưởng nếu chúng vẫn chưa được sử dụng.
 • Cược miễn phí phải được chọn để sử dụng thông qua hộp kiểm trên phiếu cược sau khi chọn thị trường đủ điều kiện.
 • Ưu đãi này chỉ có thể được yêu cầu một lần.
 • Tiền đặt cược miễn phí không được bao gồm trong bất kỳ khoản tiền thắng nào.
 • Các cược được đặt với cược miễn phí hoặc tăng lợi nhuận sẽ không đủ điều kiện tham gia khuyến mãi.
 • Cược vô hiệu, rút tiền mặt hoặc rút tiền một phần không đủ điều kiện cho khuyến mãi này
 • Những phần thưởng này không thể được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác.
 • Cược theo cách, hệ thống/bội và Trình tạo cược không đủ điều kiện cho khuyến mãi này.
 • Điều khoản và điều kiện của vn88 được áp dụng.
vn88 Cược £10 & Nhận £30 Tiền Cược Miễn Phí

Điều khoản và Điều kiện đầy đủ của Câu lạc bộ Acca

 • Dành cho người chơi vn88 mới và hiện tại từ 18 tuổi trở lên.
 • Chọn tham gia chương trình khuyến mãi này bằng cách nhấn “Yêu cầu” trên Thẻ ưu đãi. Thẻ ưu đãi cho chương trình khuyến mãi này và các chương trình khuyến mãi khác được tìm thấy trong trang “Khuyến mãi của tôi” khi bạn đăng nhập.
 • Các cược đủ điều kiện để tăng 10% Lợi nhuận phải gấp 3 lần và tất cả các lựa chọn phải có tỷ lệ cược từ 1,2 trở lên.
 • Các cược đủ điều kiện để tăng 20% Lợi nhuận phải gấp 4 lần và tất cả các lựa chọn phải có tỷ lệ cược từ 1,2 trở lên.
 • Các cược đủ điều kiện để tăng 30% Lợi nhuận phải gấp 5 lần và tất cả các lựa chọn phải có tỷ lệ cược từ 1,2 trở lên.
 • Các cược đủ điều kiện để tăng 40% Lợi nhuận phải gấp 6 lần và tất cả các lựa chọn phải có tỷ lệ cược từ 1,2 trở lên.
 • Các cược đủ điều kiện để tăng 50% Lợi nhuận phải gấp 7 lần trở lên và tất cả các lựa chọn phải có tỷ lệ cược từ 1,2 trở lên.
 • Số tiền đặt cược tối đa £20, số tiền thắng thêm tối đa cho mỗi lần tăng £1000.
 • Tiền thắng thêm được trả dưới dạng tiền mặt có thể rút được.
 • Phần thưởng hết hạn vào cuối mỗi tuần, Chủ nhật 23:59.
 • Mọi khoản Tăng lợi nhuận chưa sử dụng trong mỗi tuần sẽ không thể được chuyển sang tuần tiếp theo.
 • Các cược bị rút tiền mặt hoặc vô hiệu sẽ không được tính vào khuyến mãi này.
 • Tiền thắng tăng lợi nhuận được tính dựa trên tỷ lệ cược được nêu trong phiếu cược, nếu tỷ lệ cược ban đầu là 2/1 (3,0) và bạn có tỷ lệ tăng 10%, bạn sẽ nhận được tỷ lệ cược là 3,3.
 • Khuyến mãi này không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác.
 • Chúng tôi có thể thay đổi hoặc rút lại chương trình khuyến mãi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện: mà không cần thông báo cho bạn, trong trường hợp cần phải thay đổi hoặc rút lui do bất kỳ thay đổi nào về luật hoặc quy định; hoặc bằng cách thông báo trước cho bạn nếu việc thay đổi hoặc hủy bỏ là vì bất kỳ lý do chính đáng nào khác (ví dụ: nếu có lỗi trong phần mềm hoặc hệ thống được sử dụng để quản lý chương trình khuyến mãi hoặc nếu xác định được có lỗi).