V6Bet nhà cái tặng tiền cược miễn phí 2000kV6Bet nhà cái tặng tiền cược miễn phí 2000k

Thời gian V6Bet khuyến mãi: 18/05/2023 – 15/06/2023

Địa điểm khuyến mãi và tiền thưởng

2000k cho vị trí đầu tiên.
1500k cho vị trí thứ hai.
Vị trí thứ 3 là 888k.

Nội dung khuyến mãi

1: Trong vòng hai tuần, những người đặt cược vào EA Casino Baccarat mỗi ngày với số tiền đặt cược không dưới 2000 nghìn sẽ nhận được số ngày hợp lệ, tổng cộng là 14 ngày. Số tiền thưởng trong tổng giải thưởng sẽ nhận được tương ứng.

2: Nếu nhiều người xếp hạng giống nhau, tổng giải thưởng sẽ được chia đều. Ví dụ: ba người đồng hạng nhất thì ba người đó sẽ chia đều số tiền thưởng cho các hạng nhất, nhì, ba. Ví dụ: hai người đồng hạng nhất và hai người đồng hạng nhì thì hai người về nhất sẽ chia đều tổng giải nhất và giải nhì, hai người về sau chia đều giải ba, v.v. .

3: Mỗi ngày được định nghĩa là một ngày tự nhiên, tức là 0:00-23:59 trong ngày

4: Số ngày hợp lệ được xác định là ngày tự nhiên, nghĩa là số tiền đặt cược baccarat trên nền tảng EA từ 0:00 đến 23:59 của ngày không nhỏ hơn 2012, nghĩa là số hợp lệ của ngày ngày thu được và tối đa 14 ngày được tích lũy.

Thể lệ khuyến mãi

1: Số tiền đặt cược chỉ được tính trên baccarat nền tảng EA (bao gồm baccarat truyền thống và baccarat siêu cấp), đặt cược vào các hạng mục trò chơi khác sẽ không được tính.

2: Thời gian thi đấu là 14 ngày và số ngày tích lũy hiệu quả tối đa là 14 ngày.

3: Khuyến mãi này có thể được chia sẻ với các khuyến mãi khác.

4: Tiền thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản tiền thưởng EA trong vòng 48 giờ sau khi trò chơi kết thúc.