Những nhà cái tặng tiền cược miễn phí,Hoàn trả tiền gửi,lên tới 888Những nhà cái tặng tiền cược miễn phí,Hoàn trả tiền gửi,lên tới 888

Mô tả sự kiện

Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của công ty thông qua tiền gửi ngân hàng trực tuyến, ATM, tiền gửi tại quầy, v.v., không chỉ tận hưởng phương thức gửi tiền nhanh mà còn được hưởng phần thưởng tối đa là 888 nhân dân tệ cho khoản tiền gửi của công ty.

Điều kiện hoạt động

Một lần gửi hơn 1.000 nhân dân tệ có thể nhận được phần thưởng 1% 0, một lần gửi có thể nhận được tối đa 3.180 nhân dân tệ và một ngày có thể nhận được tối đa 8.880 nhân dân tệ.

Trước khi mỗi công ty chuyển tiền, vui lòng đảm bảo điền vào biểu mẫu gửi tiền của công ty và xác nhận tài khoản ngân hàng với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ.

Thành viên sử dụng phương thức gửi tiền qua ATM hoặc tại quầy vui lòng để lại biên lai gửi tiền để đảm bảo quyền và lợi ích cho số tiền của thành viên.

Số tài khoản ngân hàng của công ty có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nếu thành viên không xác nhận số tài khoản ngân hàng và dẫn đến việc gửi tiền vào tài khoản bị vô hiệu hóa, Monarch Club Online sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường và mọi thứ phụ thuộc vào Monarch giấy biên nhận thanh toán.

Các biện pháp phòng ngừa

Đối tượng của ưu đãi này là những người chơi giải trí, nếu phát hiện thành viên là người chơi chuyên nghiệp hoặc người chơi chỉ tìm kiếm ưu đãi thì Monarch Club Online có quyền hủy ưu đãi dành cho người chơi đó.

Người chơi tham gia hoạt động này còn được hưởng các hoạt động ưu đãi khác của công ty.

Khuyến mãi này chỉ giới hạn cho một người chơi có cùng thông tin tài khoản và IP để cung cấp tiền thưởng một lần. Khi phát hiện một thành viên có nhiều tài khoản hoặc sử dụng nhiều tài khoản khác nhau với cùng một IP, Monarch Club Online có quyền thu hồi tiền thưởng và tất cả lợi nhuận được tạo ra trong tài khoản thành viên.

Monarch Club Online có toàn quyền thay đổi, ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào.