Ưu đãi tiền thưởng đầu tiên của Fun88 trong tháng 5: 1% tiền thưởng cho các khoản tiền gửi từ hệ thống gửi tiền tự động, không cần nộp đơn, gửi tiền và gửi ngay lập tức! Có thể gửi tối đa 5.000.000k trong một ngày!

Thời gian hoạt động: 00:00, ngày 14 tháng 5 năm 2023-23:59, ngày 25 tháng 6 năm 2023.

Đối tượng của hoạt động: Đăng ký làm thành viên của Hongyun đã gửi tiền kể từ thời điểm hoạt động.

Nội dung hoạt động: Tiền thưởng nạp tiền 1% sẽ được gửi qua hệ thống gửi tiền tự động, tiền thưởng này không cần phải đăng ký và có thể gửi ngay khi gửi tiền.

Điều kiện và Quy tắc

  1. Không cần đăng ký cho hoạt động này. Bạn có thể nhận được 1% tiền thưởng tiền gửi và phí xử lý thông qua hệ thống tiền gửi tự động. Tiền thưởng sẽ được tự động phân phối vào tài khoản tiền thưởng của thành viên.
  2. Phần thưởng không giới hạn, lên tới 5.000.000k trong một ngày.
  3. Chiết khấu này chỉ áp dụng cho hệ thống tải lên tự động của ngân hàng trực tuyến ICBC, và tiền gửi ATM và tiền gửi tại quầy không thuộc phạm vi chiết khấu này.
  4. Fun88 có quyền kiểm tra tất cả hồ sơ cá cược của thành viên, nếu thành viên vi phạm các quy định liên quan của sự kiện hoặc sử dụng tiền thưởng ngoài mục đích giải trí, Fun88 Casino sẽ thu hồi mọi quyền kiếm lời và đóng băng tài khoản.
  5. Phiếu mua hàng này có thể được chia sẻ với các phiếu mua hàng khác.
  6. Tất cả các thành viên được hưởng khuyến mãi này phải tuân thủ các điều khoản có liên quan của Thỏa thuận người dùng Fun88 Casino.
  7. Fun88 có quyền giải thích cuối cùng và đánh giá độc lập về hoạt động này. Và có quyền sửa đổi, dừng hoặc hủy bỏ hoạt động khuyến mại này mà không cần thông báo trước.
  8. Fun88 có quyền phân xử độc lập và giải thích cuối cùng về ưu đãi này.