Cục Tài chính Ma Cao thông báo rằng vào tháng 2 năm nay, dữ liệu kế toán trung tâm cho thấy doanh thu hiện tại của chính quyền Ma Cao là 9,336 tỷ pataca (tương tự bên dưới), giảm 50% so với 18,901 tỷ pataca cùng kỳ năm ngoái. , trong đó doanh thu từ thuế trò chơi là 6,32 tỷ pataca, giảm 6,33 tỷ pataca so với cùng kỳ năm ngoái. %. Số dư mới nhất của các tài khoản trung tâm vào tháng 2 là 9,309 tỷ nhân dân tệ.

Tổng chi tiêu tài khoản trung ương của chính quyền Macao trong tháng 2 là khoảng 6,7 tỷ nhân dân tệ, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tổng chi thường xuyên là 6,47 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thuế đánh bạc chiếm 67,7% doanh thu thường xuyên của chính phủ, trong khi vào tháng Hai, thuế đánh bạc chiếm 12,6% ngân sách cả năm của chính phủ.

Thuế suất trực tiếp của chính quyền Ma Cao đối với các công ty trò chơi đã nhận được nhượng quyền trò chơi là 35% và nếu bao gồm các loại thuế khác đối với trò chơi, nó sẽ tăng lên 39%. Sau khi được phê duyệt, thu nhập ngân sách của thuế đánh bạc vào năm 2021 là 50,005 tỷ nhân dân tệ.