“Siêu tiền thưởng 1+3” là gì

Tất cả các thành viên 12bet chưa bao giờ gửi tiền đều đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi khách hàng thân thiết này.

Siêu 1

Nhận 100% tiền thưởng tiền gửi đầu tiên cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn, tối đa 100 RMB hoặc
Nhận tiền thưởng chào mừng 33% cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn, lên tới 2100 RMB

Siêu + 3!

Hoạt động sẽ kéo dài trong ba tháng (bắt đầu từ tháng 5 năm 2023), sau khi tổng số tiền gửi hàng tháng của thành viên đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu đã đặt, họ có thể đăng ký nhận phần thưởng rất hấp dẫn này với yêu cầu đặt cược thấp hơn vào tháng tới.

Mỗi thành viên chỉ có thể đăng ký nhận tiền thưởng này mỗi tháng một lần; và phải hoàn thành các yêu cầu đặt cược của các khoản tiền thưởng khác trước khi đăng ký nhận tiền thưởng. Ngày cuối cùng của mỗi tháng là hạn chót cho các ứng dụng tiền thưởng cho tháng đó.

Hạn chót cho sự kiện là ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Nếu khách hàng không đạt được số tiền gửi tích lũy đã đặt trong tháng hiện tại, điều kiện thưởng cho tháng tiếp theo sẽ bị hủy bỏ.

Tổng số tiền gửi tích lũy hàng tháng chỉ được tính cho tháng hiện tại.

Thành viên phải hoàn thành các yêu cầu đặt cược trong vòng 30 ngày; nếu không, 12BET sẽ có quyền khấu trừ tiền thưởng và lợi nhuận được tạo ra của thành viên.

Khuyến mãi này cũng tuân theo các điều khoản và quy tắc khuyến mãi của 12BET.

Làm sao để đăng kí?

Gửi email đến promo@12csd.com để đăng ký thông qua địa chỉ email đã đăng ký. Vui lòng tham khảo mẫu dưới đây để biết định dạng của email:

Tiêu đề email: Super 1+3 Bonus

tên người dùng 12BET

Tổng số tiền gửi trong tháng 12 (hoặc tháng 1 hoặc tháng 2)

Chỉ cần bạn điền mã thưởng bên dưới khi đăng ký, tiền thưởng “Super 1” sẽ tự động cộng vào tài khoản của bạn sau lần gửi tiền đầu tiên thành công.

  • Mã thưởng 100%: 12DEC61100
  • Mã thưởng 33%: 12B33

Nếu bạn quên điền mã thưởng, vui lòng gửi email để đăng ký và tiền thưởng sẽ được thêm vào tài khoản của bạn trong vòng 48 giờ.

Sau khi nhận và xác minh email đăng ký của bạn, phần thưởng “Siêu +3” sẽ được cộng vào tài khoản của bạn trong vòng 48 giờ.